საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი და დამამუშავებელი მრეწველობა.

გასულ თვეს შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 256.4 ლარი იყო. აღნიშნული მაჩვენებელი 2023 წლის იანვარში 256.9 ლარს შეადგენდა.