უფრო კონკრეტულად, უნივერსიტეტი არჩევს საუკეთესო სტუდენტებს, რომელთა GPA არ უნდა იყოს 3,5–ზე ნაკლები და სამი საუკეთესო სტუდენტი ხდება „აგროსფეროს“ სტიპენდიატი