მგზავრებით დატვირთული ავტომობილი დიდი სისწრაფით მოძრაობდა. მან უცბად გადაუხვია მთავარი გზიდან, ბოძებს შეეჯახა და გადაბრუნდა

გენერალი შაბათს ოფიციალური კორონაციის შემდეგ, დედოფალი გახდება და სამეფო სტატუსი მიენიჭება.