თამთა მიქელაძე ფიქრობს, რომ "ერთობის, „ჩვენის“ გაგების ვიწრო ეთნიკური და რელიგიური შინაარსის გამო, სხვადასხვა ჯგუფები და მათ შორის ქართველი მუსლიმები მუდმივად გარიყულობას აწყდებიან."