მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლის მიერ ხელთათმანის გამოყენებისაუცილებლობაზე რეკომენდაცია დედაქალაქის მერიაში არ მიუღიათ.

"გაძლევთ პირობას, რომ ჩვენი დედაქალაქი ევროპაში იქნება ყველაზე მწვანე, ყველაზე ლამაზი, ყველაზე უსაფრთხო, ყველაზე მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით"

რეკლამა: 0:05