მოვლენა, რომელმაც ამერიკის ისტორია ორ ნაწილად გაყო: 11 სექტემბრამდე და 11 სექტემბრის შემდეგ.

რეკლამა: 0:05