2022 წლის პირველ 7 თვეში საქართველოში საკმაოდ ძლიერი 10.3%-იანი ეკონომიკური ზრდა იყო.