„თუშეთში ბევრი ჩამოდის საფეხმავლო, საცხენოსნო ტურებისთვის, რაც არაჩვეულებრივია, თუმცა ადგილობრივი ტრადიციული პროდუქტი, კერძები მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასეთ ტურებში"