კიევის ძალისხმევა მიმართულია არა პოლონეთთან ურთიერთობების გაუარესებისკენ, არამედ დავების გადაწყვეტის ცივილიზებული მეთოდების შემუშავებაზე.

თუ ევროკომისია უკრაინული მარცვლეულის იმპორტის აკრძალვას არ გააგრძელებს, პოლონეთი შესაბამის გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად მიიღებს.