ტრაგედია უკრაინაში დაკავშირებულ მოვლენებთან სწორედ 2014 წელს დაიწყო და დაიწყო სწორედ უკრაინაში ანტიკონსტიტუციური შეიარაღებული გადატრიალებით“