თუკი ეს კითხვა საკუთარ თავს უკვე დაუსვით, გამოდის, რომ საქმე არც თუ ისე კარგად გაქვთ