როგორც რომის პაპმა აღნიშნა, მოწყალების გაღება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი მატერიალური სარგებელი.

საქართველოს მთავრობა საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტსა და სამოქმედო გეგმას შეიმუშავებს - ინფორმაცია ამის შესახებ საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა.