ხმალაძე ფიქრობს, რომ იმ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებსაც „ქართულმა ოცნებამ“ უფლება-მოსილება არ შეუწყვიდა უფლება აქვთ კონტიტუციური სარჩელით მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს