ძველ სამოსს ხელი არ შეუშლია ვარსკვლავისთვის, რათა წლევანდელ ფესტივალზე ბრწყინვალედ წარმოეჩინა თავი.