სოციალური ქსელის მუშაობის პრობლემა საქართველოს, საბერძნეთის, უნგრეთისა და თურქეთის ტერიტორიებზე ფიქსირდება.