მიუხედავად იმისა, რომ საყიდლებზე სიარული სასიამოვნო პროცესია, მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯთან ასოცირდება: რა ჯდება ბავშვის სკოლისთვის მომზადება და გაზრდილია თუ არა ფასები?