ბავშვთა უფლებების დარღვევა არის სისტემური პრობლემა, რადგან ბავშვის ნების საწინააღმდეგო ქმედება არ არის აღქმული დარღვევად.