აპლიკაცია მოიცავს, ბოლო 72 საათში პისიარ ტესტის უარყოფით პასუხს, სწრაფი ტექსტის უარყოფით პასუხს 24 საათის განმავლბაში, ინფორმაციას ვაქცინაციის შესახებ, ასევე, აქვს თუ არა პირს ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადატანილი კოვიდ-19.