2018 წლის პირველ ნახევარში შემოწმებული დარღვევების მქონე ობიექტების 50 პროცენტი არ დაჯარიმდა, ხოლო საქმიანობა სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეუჩერდა მხოლოდ 1 ობიექტს.

რეკლამა: 0:05