"ქალაქის მოსახლეობა იმსახურებს ახალ, კომფორტულ, სწრაფ ავტობუსებს და ამას ჩვენ აუცილებლად მოვაგავრებთ“

რეკლამა: 0:05