ამავე ანგარიშის თანახმად, თვალსაჩინოა 2020 წელს დაშავებულთა რაოდენობის შემცირება 7,921-დან 6,640-მდე, რისი ერთ-ერთ განმაპირობებელი ფაქტორიც, შესაძლებელია კოვიდის დროს დაწესებული შეზღუდვების შედეგად გადაადგილების შემცირებული ინტენსივობა იყოს.