ორი სხვადასხვა ენის სიტყვების მოსმენაც კი ბავშვებს განვითარებაში ეხმარება მანამ, სანამ ისინი ლაპარაკს დაიწყებენ