„ეს ბიზნესს აძლევს იმის საშუალებას, რომ განსაზღვროს ადამიანის სტატუსი და კონკრეტულ სივრცეში მისი დაშვება ამის შემდეგ მოახერხოს,“ - განაცხადა ბექა ფერაძემ.

შრომის ინსპექციამ, მონიტორინგის შედეგად, რამდენიმე დაწესებულება დალუქა, რადგან აკრძალვის მიუხედავად, აგრძელებდნენ მათ საქმიანობას.