"ეს არის სრულიად ინსპირებული. საქართველოში მეტი პრობლემა არ არის ვიდრე ფილმების გარჩევა!? რა გეფილმებათ საქართველოში, რეალურ საშინელებათა ფილმში ცხოვრობთ".