"კომპანიისთვის უმნიშვნელოვანესია ახალგაზრდა, სოციალურად დაუცველი ნიჭიერი ახალგაზრდების დახმარება".