"საზღვრის" გადალახვის სირთულე, პროცედურები და აკრძალვები, გალის რეგიონის ქართველებს მისი "დარღვევისკენ" ზოგჯერ სიცოცხლის სანაცვლოდ უბიძგებს" - დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი.