ოქსფორდის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ იმ ადამიანებში, ვინც კოვიდ-19 ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში გადაიტანა, მაღალია მომავალში დეპრესიის, დემენციის, ფსიქოზის და ინსულტის განვითარების რისკები