ენტონი ფაუჩი ფიქრობს, რომ რეკომენდაციების სრულყოფილად შესრულების შემთხვევაში მსოფლიო დღევანდელისგან განსხვავებულ მდგომარეობაში იქნებოდა.