ინტერნეტში გავრცელდა „გზა“ როგორ შეიძლება დაუბრუნდნენ მომხმარებლები ადრინდელ დიზაინს.

"ვინაიდან მაღაზიები იხურება, ონლაინ ვაჭრობაზე მოთხოვნილება კი დღითი-დღე იზრდება, ჩვენი მიზანია ვაჭრობის პროცესი უფრო მოსახერხებელი გავხადოთ..."