ფსიქიატრია არ არის სადამსჯელო იარაღი, ეს არის მედიცინის დარგი: საქართველოში ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების 78 ათასზე მეტი შემთხვევაა აღრიცხული.

არც თავად გოგებაშვილი იქნებოდა ამაზე თანახმა, რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ყოფილიყო მისი ეს საოცარი ძეგლი.

საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მშობელი მთელი მონდომებით „ასწავლის“ ბავშვს იმას, თუ რისი უნდა ეშინოდეს მას.