პროექტის ფარგლებში გაიმართება  მხატვარ ქალთა ფართომასშტაბიანი ციფრული გამოფენა და შეიქმნება პირველი ციფრული თანამედროვე ქალი მხატვრების ორენოვანი 2021 წლის კატალოგი.