კრიტიკულად აუცილებელია სახელმწიფოს ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერის გეგმა გააჩნდეს, რომელიც პირველ რიგში საბავშვო ბაღებისა და სკოლების ახალ რეალობაზე გადაწყობის ეფექტური საშუალებების დანერგვას მოიცავს.

მომსახურების სააგენტო მოუწოდებს მოქალაქეებს, გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა, თავი შეიკავონ სააგენტოს სერვისცენტრებში ვიზიტისგან.