„იმერეთის რეგიონის თორმეტივე მუნიციპალიტეტში პროგრამის „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, ინფრასტრუქტურული პროექტები დასრულების ფაზაშია"