"საიას" იურისტის თქმით, მოსამართლისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ბოლოდროინდელი საჯარო განცხადებები სამოსამართლო ეთიკის წესების დარღვევის ნიშნებს შეიცავს

რეკლამა: 0:05