მედია მუდამ ადევნებს თვალს სამეფო ოჯახის ცხოვრებას, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაზე ცნობისმოყვარე გამოცემებისთვისაც კი რჩებიან დამალულები