"ესაა მთავრობის და სახელმწიფოს ვალი, რომ სამედიცინო დახმარება გაუწიოს იმათ, ვისაც ჭირდება სრული მოცულობით ყოველთვის"

რეკლამა: 0:05