"აქტივობა უფრო მეტად მოსალოდნელია გარე, ვიდრე შიდა სივრცეში. გარე სივრცე ნაკლები რისკის მატარებელია" - მიზეზები, რის გამოც ღამის კარანტინის ხანგრძლივობა შემცირდა.