ახალგაზრდა მამაკაცი ზღვაში რამდენიმე დღის წინ შევიდა, რის შემდეგაც  მისი კვალი თანმხლები პირებისთვის დაიკარგა და საჭირო გახდა მაშველების დახმარება