თბილისში ქალთა კონფერენცია „ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში” ჩატარდება