"მოდა შეიძლება ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი ძლიერი შემადგენელი ნაწილი იყოს, თუმცა ამ სფეროს სჭირდება მხარდაჭერა და ინვესტიციები"