ქსენოფობიის მიუხედავად, მიგრანტებისთვის ახალი ვიზები ამოქმედდა

„მორფი“, მხიარული ფიგურა, რომელიც ყავისფერი თიხისგან არის დამზადებული და მიკროსკოპის ყუთში ცხოვრობდა, აარდმანის ანიმაციების ორიგინალი ვარსკვლავია