წვრთვნების მიზანი ნატოს სამხედრო მზადყოფნის გაზრდა და პოტენციურ მოწინააღმდეგეებთან გამკლავებაა.