პაპარაცებსაც საოცრად სიამოვნებთ მათი გადაღება, რადგან ისინი დროს ერთად საკმაოდ მრავალფეროვნად ატარებენ. ხან ქუჩებში ხელიხელჩაკიდებულები სეირნობენ, ხანაც სანაპიროზე ნებივრობენ