სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კვლევებში აღნიშნულია გავრცელებული პროდუქტის შენახვის ტრადიციების შესახებ ინფორმაცია, რაც ხშირ შემთხვევაში მცდარია.