"ქალთა მოძრაობა" მიიჩნევს, რომ პატრიარქალური სისტემა ამგვარად სჯის პოლიტიკურად თუ საზოგადოებრივად აქტიურ ქალებს, მაშინ როცა ჰეტეროსექსუალ კაცების შემთხვევაში სექსუალური ცხოვრება არა თუ დაგმობილი, არამედ კულტურულად წახალისებულია. 

რეკლამა: 0:05