თანამედროვე სამყაროში მიგრაცია ჩვეულებრივი ყოველდღიურობაა, რადგან უმეტესობისთვის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე სამშობლოში დარჩენა და ნაკლებად სახარბიელო პირობებს მორგება