რუმინეთში ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ე.წ. „ქალაქის ხეებს“ გააშენებენ. ჭკვიანი მოწყობილობა ჰაერის ხარისხს საგრძნობლად გააუმჯობესებს