იუსტიციის სამინისტროს  ოფიციალური ინფორმაცის თანახმად, სხვადასხვა დროს სტრასბურგის სასამართლოს საქართველოს მხრიდან წარედგინა 700-მდე მტკიცებულება.