მოგვცა ექვსი დღე იმისთვის, რომ ყველა სარჩელი გამოვიტანოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში დავით ბაგრატიონ-მუხრანელი გაასაჯაროებს კომპრომატს ანას წინააღმდეგ.