როდესაც საუბარია რუბლში გადმორიცხვაზე, აქ ლიმიტია დაწესებული 2 ათასი დოლარის ექვივალენტის ფარგლებში და ამაზე მეტის გადმორიცხვა ერთ გადმომირიცხავს არ შეუძლია - გვენეტაძე

დღეს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და ობლიგაციების აუქციონი გამართა და ბაზარზე 182 დღის ვადიანობის 20-მილიონიანი და 2 წლის ვადიანობის 80 მილიონიანი ფასიანი ქაღალდები განათავსა.

2022 წლის აგვისტოში საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 4.3 მლრდ ლარით გაიზარდა.

გამოკითხული მოსახლეობის ნახევარზე მეტმა (55%) აღნიშნა, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ჰქონიათ შემთხვევა, როცა მათი ხარჯები შემოსავალს აჭარბებდა.