2022 წლის აგვისტოში საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 4.3 მლრდ ლარით გაიზარდა.

გამოკითხული მოსახლეობის ნახევარზე მეტმა (55%) აღნიშნა, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ჰქონიათ შემთხვევა, როცა მათი ხარჯები შემოსავალს აჭარბებდა.