ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა, რაც იმას ნიშნავს რომ არაკანონიერი გზით თავშესაფრის მოპოვება ძალიან გაჭირდება.

აღნიშნულის მიზეზი კი ის არის, რომ მოქალაქეები არ აკმაყოფილებდნენ ევროკავშირის/შენგენის სახელმწიფოებთან უვიზო რეჟიმით განსაზღვრულ პირობებს და არ ფლობდნენ შესაბამის საბუთებს. 

რეკლამა: 0:05