ევროკავშირის 12-მა ქვეყანამ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა, რაც იმას ნიშნავს რომ არაკანონიერი გზით თავშესაფრის მოპოვება ძალიან გაჭირდება.